Egen skrivare eller tryckeriet: vilket är det bättre alternativet?

Skrivare på hemmakontoret är en praktisk sak: tryck på strömbrytaren och textdokument, diagram eller foton kan enkelt skrivas ut i dina fyra väggar.
Av denna anledning har traditionella tryckerier, som fortfarande finns i stort antal i städer som Stockholm, ofta förklarats döda. Om man tittar på hur mycket liv och rörelse som finns i huvudstadens kopiatorsbutik blir det snabbt klart att det klassiska tryckeriet fortfarande har sin anledning att existera.
I den här artikeln kan du läsa varför så många väljer att gå till tryckeriet trots billiga skrivarpriser.

Små skrivare passa för det mesta bättre på tryckerier
De som inte använder skrivaren överdrivet flitigt gör inte sig en tjänst genom att köpa en skrivare. Priserna ligger för närvarande på en mycket låg nivå, men besparingarna utplånas snabbt genom köp av dyra märkespatroner. Ett annat problem för tillfälliga användare är att patronerna torkar över tid och blir obrukbara.
I sådana fall kan inte ens en specialist göra så mycket. När du skriver ut foton måste två olika patroner alltid vara redo att användas för att uppnå ett optimalt resultat. Laserskrivare klarar de flesta av med en patron, men problem uppstår också här om enheten sällan används.
Förutom anskaffningskostnaderna för skrivare och patroner finns det extra kostnader för papper och el. Sammanfattningen är att om du skriver ut lite kommer det på lång sikt att kosta dig mer än vad du faktiskt sparat in genom att köpa din egen skrivare.

Tryckerier är också det klokare valet för stora beställningar
Inte bara för den som skriver ut i liten utsträckning är övergången till copy-shop det bättre valet – även för frekventa användare är det värt att bara i sällsynta fall köpa en separat enhet. Tidsfaktorn spelar en avgörande roll i detta sammanhang: professionella apparater skriver ut många gånger snabbare än hemskrivare. Om en bläckstråleskrivare används kan det ta 30 till 40 minuter innan jobbet slutförs med en utskriftsvolym på 120 sidor.
Om du väljer den bästa utskriftskvaliteten måste väntetider på 45 till 50 minuter planeras för kan vissa enheter. Dessutom kan dubbelsidig utskrift och olika specialformat uppnås med en kopiator i 20 000 kronors klassen, vilket inte är möjligt med en 600 kronors skrivare.

När är det värt att köpa en skrivare?
Följande provberäkning visar hur stor den årliga utskriftsvolymen måste vara för att en skrivare ska vara lönsam: En student skriver ut ett jobb tre till fyra gånger per år och uppgår till totalt i ungefär 120 sidor.
Om man tar på sig kostnader på 400 kronor / år för inköp av skrivaren och materialet är priset 400 kronor per utskrift. Med 220 sidor om året skulle det vara 200 kronor, med 320 tryck 130 kronor. Fram till tryckkostnaderna är mellan 25 och 50 kronor, som hade varit om du tryckt på ett tryckeri från Malmö så är det inte värt att köpa en egen skrivare, måste minst 420 sidor skrivas ut varje år.
Det bör också noteras att skrivarnas bearbetningskvalitet har försämrats avsevärt de senaste åren. Det var vanligt att använda en enhet under 11 till 16 år tidigare, men den genomsnittliga livslängden är nu bara cirka fyra år.