LÄCKAGETEST OCH RENOVERING AV DINA RÖR

Ett läckagetest används för att bestämma avloppsrörens täthet. Rörledningssystemet måste vara tätt för att förhindra att jord och grundvatten förorenas genom att undgå smutsigt vatten och för att skydda vår miljö. Genomträngning av rent vatten i defekta rörsystem skapar också onödiga avloppsreningskostnader som skattebetalaren måste bära i slutändan.

Rättslig situation
Varje ägare av privat fastighet är skyldig enligt lag att kontrollera alla dräneringsledningar och axlar i hushållsavloppssystemen för skick och täthet.

I vattenskyddsområden gäller betydligt kortare tidsfrister! Städer och kommuner kan ändra dessa tidsfrister i samband med ett kommunalt koncept för avloppsvatten, ett avloppsrehabiliteringskoncept eller ett kommunalt utländskvattenkoncept. I vilket fall som helst krävs en kommunal stadga om tidsfristen ändras. Kommunerna är uttryckligen skyldiga att ge information och råd till fastighetsägare!

RENOVERING AV DINA RÖR
Renovering av rör och avloppsrenovering
Avloppsrör slits naturligt ut och över tid kan skador och läckage i avloppsröret uppstå, vilket kan orsaka skador på miljön på grund av läckande avloppsvatten som är fyllda med bakterier och dåliga ämnen. Ett läckage på avloppet eller andra rör kan även orsaka skador på fastigheter (tvättade källare, fuktiga väggar, etc.). Förebygg detta genom att beställa inspektion av rören i din fastighet. Det är bäst att kontakta ett företag i Stockholm inom stambytes branschen innan det är för sent, om dåliga rör upptäcks i tid så blir kostnaderna betydligt lindrigare än om det upptäcks när skadan redan är skedd.
Om läckaget redan har uppstått så måste det drabbade avloppsröret renoveras.

Spara kostnader med effektiva och moderna renoveringsmetoder
Stambytes företag i Göteborg använder de mest moderna processerna för rörrenovering. För dig innebär detta att arbetet utförs effektivt och att kostnaderna för arbetet kan hållas så låga som möjligt.

I många fall är en lindrig renovering möjlig. Processen av renoverandet av röret kan ske utan att rören behöver exponeras, men den befintliga åtkomsten används. Detta innebär att din byggnad eller trädgård förblir intakt och det finns inga kostnader för rivning och sedan återställning. De allra flesta typer av skador kan repareras med denna metoden, som kan användas både över korta avstånd och långa sträckor. Renovering med metoden är möjlig i nästan alla områden, så att rör med en diameter av 45 millimeter, böjar, grenar och nedrör kan renoveras.

Förutom denna processen så finns det andra processer, till exempel spraylinersystemet, som också använder befintlig åtkomst och därför är en kostnadseffektiv och långvarig lösning för ditt avloppssystem!

Rörrenoveringsprocess
Inte alla skador är desamma. Våra certifierade specialistföretag kommer att arbeta med dig för att skapa rätt renoveringskoncept.

Först måste rörets tillstånd, inklusive skadorna som ska repareras, dokumenteras med en kameraundersökning. Eventuellt. måste rören rengöras för att ta bort eventuella avlagringar, rotinväxt eller andra främmande föremål. Lämpligt förfarande för renovering bestäms sedan och du kommer att få ett erbjudande från våra specialföretag. Så snart du har gjort beställningen kommer renoveringen att utföras av vår utbildade specialistpersonal. I slutet av renoveringen dokumenteras tillståndet för de renoverade rören igen med en kamerainspektion.

Fördelarna med renovering enligt dessa metoder
• Avancerade processer som är kostnadseffektiva
• Kort konstruktionstid
• Ingen öppning av väggar, ingen utgrävning eller golvarbete
• Inga dyra restaureringskostnader för trädgårdar eller byggnadsmöbler
• Lång livslängd för de renoverade rören
• Certifiering från det tyska institutet för byggteknik

Låt våra experter ge dig råd och förbereda ett icke-bindande erbjudande, vi försäkrar dig att din begäran kommer att behandlas snabbt.